Giới thiệu

1. GIỚI THIỆU CHUNG

     – Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Đại học Bạc Liêu được chính thức thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-ĐHBL ngày 12 tháng 6 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu với tên gọi là Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ chịu sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của trường Đại học Bạc Liêu về tổ chức, biên chế, lao động và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

     – Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và tin học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và nghiên cứu ngày càng phong phú và đa dạng; xây dựng đề án để Trường Đại học Bạc Liêu cho phép liên kết với các đơn vị ngoài nhà trường mở các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ Tin học và Ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh; căn cứ vào chương trình Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xây dựng kế hoạch tổ chức, chiêu sinh giảng dạy và quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ và Tin học; cấp chứng chỉ cho người học theo đúng thẩm quyền và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trường Đại học Bạc Liêu về Ngoại ngữ và Tin học.

     – Trung tâm thường xuyên mở rộng quan hệ liên kết đào tạo ngoại ngữ và tin học với các đơn vị ngoài nhà trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ và tin học trong và ngoài tỉnh.

2. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

     – Tổng số Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ do Trường Đại học Bạc Liêu thành lập: 01 (tại Cơ sở I tọa lạc trong khuôn viên trường Đại học Bạc Liêu, số 178 Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

     – Số trung tâm, cơ sở ngoại ngữ – tin học, đơn vị ký liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và các chương trình đào tạo ngắn hạn:

          +  Trung tâm GDNN & GDTX huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu

          +  Trung tâm GDNN & GDTX huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu

          +  Trung tâm GDNN & GDTX huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

          +  Trung tâm GDNN & GDTX huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

          +  Trung tâm GDNN & GDTX huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu

          +  Trung tâm GDTX tỉnh An Giang

          +  Trung tâm GDTX & Hướng nghiệp tỉnh Bạc Liêu

          +  Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

          +  Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Gia Phước Hưng tỉnh Sóc Trăng

3. QUY MÔ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ, TIN HỌC THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH

     – Chương trình Ngoại ngữ

          + Tiếng Anh mẫu giáo

          + Tiếng Anh chuẩn Cambrigde

          + Chứng chỉ VSTEP

          + Dịch thuật tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn

     – Chương trình tin học

          + Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

          + Thiết kế quảng cáo với Corel

          + Lắp ráp và cài đặt máy tính

          + Thiết kế bài giảng đa phương tiện

          + Thiết kế website

          + Vẽ kỹ thuật với Autocad

          + Lập trình Scratch

          + Lập trình Python

4. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

     – Hiện nay Bộ máy tổ chức của Trung tâm gồm có Ban giám đốc (01) và 03 nhân viên văn phòng.

     – Hầu hết cán bộ, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đều có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn vững và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động. Tất cả giảng viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm đều là giảng viên đang giảng dạy tại Trường Đại học Bạc Liêu có trình độ chuyên môn vững vàng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đáp ứng được yêu cầu đào tạo Ngoại ngữ và Tin học. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ còn có giảng viên Tiếng Anh đến từ Hoa Kỳ tham gia giảng dạy các lớp Tiếng Anh cho học viên của Trung tâm.