Thông báo chiêu sinh

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ thông báo chiêu sinh THÁNG 5/2023 các lớp: Tiếng Anh dành cho thiếu nhi, Tin học dành cho thiếu nhi, Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao

Thí sinh ghi danh vui lòng đến Trung tâm – Tin học Ngoại ngữ Trường Đại học Bạc Liêu (Số 178 Võ Thị Sáu, Phường 8, TP Bạc Liêu) hoặc ghi danh Online qua đường link sau:

  1. Lớp Tiếng Anh dành cho trẻ em: https://tinyurl.com/2qvobylw
  2. Lớp Tin học dành cho trẻ em: https://tinyurl.com/2fl932t3 
  3. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao: https://tinyurl.com/2zfmc6ho

THÔNG TIN CÁC LỚP